سومین جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد

محمد عقیلی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
سومین جشنواره فرهنگ ملل با نوید صلح و دوستی امروز در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.

نظری وجود ندارد!