مراسم بدرقه اولین کاروان زیارتی عتبات شهرداری مشهد

محمد عقیلی
۱۳۹۶/۰۱/۲۹

 مراسم بدرقه اولین کاروان زیارتی عتبات عالیات شهرداری مشهد مقدس

نظری وجود ندارد!