شب ناآرام مشهد

نیما نجف زاده ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

پس لرزه های متعدددر مشهد ، مردم این شهر را مجبور کرد تا شب خود را در سوله های بحران، پارک ها و خیابان ها سپری کنند.بالغ بر 200 پس لرزه در 24 ساعت گذشته ثبت شده است


نظری وجود ندارد!