زلزله 6 ریشتری در سفید سنگ فریمان 2

محمدحسن صلواتی
۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین لرزه 6 ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.

نظری وجود ندارد!