زلزله 6 ریشتری در سفید سنگ فریمان

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

زمین لرزه 6 ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.


نظری وجود ندارد!