زلزله 6 ریشتری در سفید سنگ فریمان

محمدحسن صلواتی
۱۳۹۶/۰۱/۱۶

زمین لرزه 6 ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.

نظری وجود ندارد!