برخورد با عاملان اخلال در نظم عمومی در شب چهارشنبه سوری در مشهد

علی عبداللهی
۱۳۹۵/۱۲/۲۵

 برخورد با عاملان اخلال در نظم عمومی در شب چهارشنبه سوری در مشهد

نظری وجود ندارد!