کاروان "سرزمین برادری "

جواد کرمانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

کاروان سرزمین برادری متشکل از روحانیون و اساتید دانشگاه اهل تشیع مشهد از روز جمعه به همراه فرزندان شهید شوشتری و بابانظر به منطقه سنی نشین شهرستان تربت‌جام، تایباد و خواف سفر کردند. این سفر جهت حفظ و استحکام برادری و همدلی بین اهل تشیع و اهل تسنن انجام شده است.در حاشیه این سفر جلسات بین روحانیون اهل تشیع و معتمدین اهل سنت برگزار شد.


نظری وجود ندارد!