بازدید معوان رییس جمهور از رودخانه «کشف رود» و حاشیه شهر مشهد‎

نیما نجف زاده
۱۳۹۵/۱۲/۱۹

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه پنجشنبه شب از پروژه های مربوط به رودخانه «کشف رود» و حاشیه شهر مشهد بازدید کرد.

نظری وجود ندارد!