طرح بازرسی غافلگیرانه از خانه های عمده فروش مواد مخدر‎

علی عبداللهی ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
ظهر امروز طرح بازرسی غافلگیرانه از 30 خانه عمده فروشان مواد مخدر با حضور قاضی مهدی خدابخشی، جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد و همکاری ضابطین قضایی انجام شد.

نظری وجود ندارد!