بازسازی صحنه جرم یکی از اشرار مشهد

علی عبداللهی
۱۳۹۵/۰۹/۲۶

بازسازی صحنه جرم یکی از اشرار مشهد در منطقه مهر مادر با حضور قاضی حسینی معاون دادستان برگزار شد.

نظری وجود ندارد!