مانور طرح زمستانی راه ها در مشهد

نیما نجف زاده
۱۳۹۵/۰۹/۱۷

گزارش تصویری مانور طرح زمستانی راه ها در مشهد

نظری وجود ندارد!